Primera Senior Masculino 
noviembre 19, 2023, 6:00 pm
Agurain A
43 - 64
Trebinu Sagardotegia – Saski Koyote
Polideportivo Lezao